Archive: March 2012

Lythat gjenitale dhe trajtimi i tyre

Çka janë Lythat gjenitale? Lythat gjenitale të ashtuquajtura Condylomata acuminata “kondyllomat” janë lytha beninjë anogjenital, të shkaktuar nga papillomavirusi human(HPV). Përhapja e tyre …