Archive: April 2015

Lidhja e dhimbjeve me trurin

Dhimbja e ka një qëllim – ajo mund të të ndalojë të prekësh flakën, për shembull, apo të ecësh me këmbë të thyer. Me shërimin e plagës, dhimbja ikën. Zakonisht. Por, në mbarë …

Pijet që përmirësojnë kujtesën

Ushqimi ka funksionin më të rëndësishëm për trup dhe shpirt të shëndoshë, mirëpo nuk duhet lënë pas dore edhe pijet. Nëse ndonjëherë ju ka ndodhur të harroni ku i keni lënë …