Archive: August 2015

Gjuhët që 5 vjeç, pse jo!

Sa më shpejt që të fillojë fëmiu të mësojë gjuhë të huaja, do ta ketë më të lehtë që të pasurojë fondin e fjalorit të tij. Kështu një ditë do të mund të bëhet një poliglot. Më së …

Zvaritja e foshnjeve

Zvaritja është metoda e parë e lëvizjes së sukseshme rreth e rrotull me forcat e veta e foshnjës suaj. Me anë të zvaritjes tradicionale, foshnja juaj do të mësojë të balansojë mes duarve dhe …

Temperamenti

Përfytyroni dy bebe, të dyja nga e njëjta familje dhe të dyja vajza: Vajza e parë është e qetë, e kënaqur, luan me veten e vet, vështron çdo gjë që ndodh rreth saj, por rrallë …