Çfarë është artridi

arthritis_basics_normal_joint

Artridi është një inflamacion i përgjithshëm. Simptomat e artridit janë; dhimbje, skuqje, temperaturë, dhe bllokim levizje. Egzistojnë mbi 100 tipe të artridit. Tre llojet më të zakonshme janë; Osteoarthritis, rheumatoid arthritis, dhe enjtje e duarve dhe e këmbëve.

Osteoarthritis; është gjëndja aktuale e kërcejve të cilët mbrojnë lidhjen e kockave. Dalëngadalë kockat e ndarë fillojnë të fërkohen me njëri-tjetrin duke dëmtuar qelizat, dhe shkaktuar dhëmbje të mëdha.

Rheumatoid arthritis; është një inflamacion i membranës së qelizave të cilat lidhin kockat. Me kalimin e kohës ky inflamacion e shkatërron lidhjen midis kockave, duke përfshirë këtu kërcejt, qelizat që lidhin kockat me kërcej, palcen dhe kockat. Rrallëherë mund të shkaktojë një dëmtim të rëndë të organeve.

Gouty arthritis; është një inflamacion i kockave i cili shkakton dhëmbje akute dhe enjtje. Është një formë atridi e cila shfaqet kur krijohet acidi urik i kristaleve rreth nyjave. Njerzit të cilët kanë këtë sëmundje mund të kenë një goditje të mënjëhershme, dhe pastaj zhdukje të të gjitha simptomave deri në goditjen tjetër.

Komento