Dieta mesdhetare

Dieta mesdhetare

Sa me shume dieten mesdhetare per te evituar vdekshmerine qe lidhet me semundjet kardiovakulare, tumoret, Alzheimerin dhe Parkinsonin.

Sipas nje analize nga nje grup epidemologesh nga Universiteti i Firenze-s, dieta mesdhetare eshte e shendeshme dhe nuk e demton shendetin e njeriut.

Ne vendet e mesdheut “fanatike” te kesaj diete, eshte vene re se numri i vdekshmerise si pasoje e ketyre semundjeve, eshte 9 % me i vogel.

Nese behet ndarja ne kategori, per semundjet kardiovaskulare eshte 6%, tumoret dhe Alzheimer e Parkinson 13% me i vogel.

One Comment

  1. ju lutem a mund te me tregoni,si ti rradhis te gjitha ato qe jan ne .dieten mesdhetare.jam 32 dua te ngel shtatzen,me ndihmen ekesaj diete,veren epelqej te bardh,por nese ben epi dhe te kuqen me tregoni duhet ti ha te gjitha nga pak xhdo dit apo si.

Komento