Nësë nuk gënjeni do të keni një shëndet të mirë

keshilla

Sipas një studimi të bërë nga universiteti francez Notre Dame, ato persona të cilët nuk priren të përdorin gënjeshtrën në jetën e tyre të përditshme kanë një shëndet më të mirë se ato të cilët janë gënjështarë.
Të krijuarit gënjeshtra në ambientin që jetoni do të rrisë shumë nivelin e stresit që një individ mund të përballojë, prandaj shpesh herë ato do të kenë ankesa të ndryshme shëndetsore dhe dhimbje ko