Tag: 44. Së pari paraqiten në formë pikash të kuqe dhe më pastaj mund të rriten në pucërrza të kuqe

Virusi Human Papilloma

Çfarë është virusi human papilloma (HPV)? Virusi human papilloma (HPV) paraqet një grup te viruseve që shkaktojnë infeksion të lëkurës dhe mukozës Virusi human papilloma (HPV) paraqet një …