Tag: 8 sekretet

8 sekretet e joshjes

Të joshësh është art më vete. Një detyrë të tillë kishin geishat, të cilat nuk duhet të kalonin kurrë cakun. Hynin në zemrën e dikujt dhe dilnin pa u ndier. Ky është realisht arti i vërtetë …