Tag: Amsterdami

Sa kanale ka Amsterdami ?

Në Amsterdam ka pesë kanale kryesore dhe rreth 160 kanale më të vogla. Ato derdhen në IJsselmer, një liqen i madh e i cekët në qëndër të Holandës. Amsterdami u projektua në shekullin XVII …