Tag: Autizmi dhe terapia nutricioniste

Autizmi dhe terapia nutricioniste

Tashmë ekzistojnë fakte se modelet e të ushqyerit janë të domosdoshme dhe luajnë një rol shumë të rëndësishëm tek fëmijët autist. Nëse prindërit i ushqejnë fëmijët me një dietë të kufizuar, …