Tag: Bakteriet

Semundjet ngjitese

Mekanizmat me të cilët agjenset infektiv shkaktojnë sëmundjen jane dy aspekt të ndara, por të ndërlidhura: – Veçoritë specifike të organizmave të cilët shkaktojnë …