Tag: Bananja kundër konvulsionit

Bananja kundër konvulsioneve ne këmbë

Paraqitja e konvulsionit ne këmbe shfaqet papritmas dhe janë kontraksione te dhimbshme te muskujve.Konvulsionet mund te paraqiten te te gjithë muskujt, mirëpo me se shpeshti paraqiten ne …