Tag: bashkësia martesore

Shkaktarët e sterilitetit

Përderisa në bashkësinë martesore dhe jashtëmartesore, pas një apo dy viteve të marrëdhënieve të rregullta seksuale, pa përdorimin e masave mbrojtëse, nuk vjen deri tek shtatzënia e  …