Tag: Benefitet e marketingut

Benefitet e marketingut ne internet

Për një ndërmarrës, strategjia e marketingut është e suksesshme nëse ndër tjerash arrin rritet sasia e shitjes së një produkti. Për realizimin e këtij qëllimi, rol vendimtare luan qasja e …