Tag: bizhut toksike

Kujdesa nga bizhut toksike

Rreth 27 për qind e bizhuterive përmbajnë tepër plumb, ndërsa 13 për qind tepër arsen. Kjo është veçanërisht e rrezikshme për tinejxherët, sepse e blejnë më së shumti këtë lloj të stolive …