Tag: brenda të cilit merret një shtupë prej qafës së mitrës për të provuar ekzistencën e qelizave kanceroze apo para-kanceroze. Pas kësaj

Virusi Human Papilloma

Çfarë është virusi human papilloma (HPV)? Virusi human papilloma (HPV) paraqet një grup te viruseve që shkaktojnë infeksion të lëkurës dhe mukozës Virusi human papilloma (HPV) paraqet një …