Tag: brenda të cilit merret një shtupë prej qafës së mitrës për të provuar ekzistencën e qelizave kanceroze apo para-kanceroze. Pas kësaj