Tag: Dalja e dhëmbëve

Dalja e dhëmbëve tek foshnjat

Dhëmbët e parë që i dalin fëmijës quhen dhëmbët e qumështit ose dhëmbë të përkohshëm. Quhen kështu pasi ata zëvendësohen nga viti 5-6 nga dhëmbët e përhershëm. Dhëmbët e qumështit janë 20, …

Dhëmbi i parë i bebit

Dalja e dhëmbëve është një nga shqetësimet më të mëdha. Mësoni si të kujdeseni për bebin, nga shenjat e para, te përdorimi i furçës së dhëmbëve Per disa, dalja e dhëmbëve është një proces i …