Tag: depresion

Të pavërtetat për tabletat

Akoma përhapen të pavërteta për tabletat që kanë të bëjnë me atë se nga përdorimi i tyre shtohet pesha trupore, se prej tyre paraqiten akne ose shfaqen depresione. Rezultatet më të reja që …