Tag: dhe disa të tjerë. Si bartet HPV? HPV më së shpeshti bartet me kontakt seksual

Virusi Human Papilloma

Çfarë është virusi human papilloma (HPV)? Virusi human papilloma (HPV) paraqet një grup te viruseve që shkaktojnë infeksion të lëkurës dhe mukozës Virusi human papilloma (HPV) paraqet një …