Tag: Diagnostikimi i dehidracionit

Problemi i diarresë

Tri episode (ataqe) të barkqitjes gjatë një viti e pengojnë rritjen normale dhe fëmijën e shpijnë në gjendje malnutricioni (hipotrofie), duke u përzier njëkohësisht shkak e pasojë. Qëllimet …