Tag: Dieta e paleolitit

Dieta e paleolitit

Kjo dietë, e përpiluar nga profesor Loren Kordejn, bazohet në studimin që ka analizuar se cila ka mundur të jetë dieta e paraardhësve tanë të lashtë, nga periudha e paleolitit. Edhe pse, …