Tag: Dieta SOS

Dieta SOS

Kjo është dieta SOS, ajo që me sakrifica të mëdha, por të kufizuara në kohë, ju rregullon figurën aq sa mjafton për të ndjerë të mirën ideale; për të përballuar një situatë të veçantë, për …