Tag: Disfagia

Vështirësia në gëlltitje

Disfagia, ose “vështirësia në gëlltitje”, është simptoma më objektive, që tregon praninë e një sëmundjeje ose të një çrregullimi lëvizor. Ajo nuk duhet të merret kurrë si një turbullim …