Tag: Doktor Isuf Kalo

Diabeti, ja shkaktarët dhe pasojat

Doktor Isuf Kalo shpjegon se diabeti zë vendin e parë për verbimet, për azoteminë, për abotimet (prerjet e këmbëve), për infarkte miokardi. Shenjat e sëmundjes. Duke e cilësuar si një …