Tag: Dr Haxhi Avdyli- neurokirurg

Tumori i trurit

Tumoret e trurit paraqesin problem të madh shëndetësor në kohët e sotme për shkak të vdekshmërisë dhe invaliditetit të lartë. Tumoret i trurit paraqesin një shumim të pakontrolluar të …