Tag: Dr. Nazim Shtini

Mazokizmi seksual

Mazokizmi karakterizohet me pritjen që personi ka për të qenë i poshtëruar psikikisht dhe i dhunuar fizikisht (ndjenjë kënaqësie dhe eksitimi seksual kur goditet, rrihet, lidhet e …