Tag: Ethja e skarlatinës

Sëmundjet e fëmijëve

Fjala sëmundjet e fëmijëve përfshin shumë sëmundje, nga të cilat mund të sëmuren fëmijët. Sëmundjet më të zakonshme të fëmijëve do të përshkruhen këtu: Variçella (skoldkopper) Një fëmijë me …