Tag: fabul

Bazat e terapisë rrëfyese

Një tregim ose histori është diçka e rrëfyer ose e treguar, apo, më gjerësisht, diçka e rrëfyer ose e treguar në formën e një grupi ngjarjesh të lidhura me shkakësi, tregim, fabul, ndodhi …