Tag: FAKTORËT E RREZIKUT

Nga se rrezikohet zemra juaj

Faktorët e rrezikut janë karakteristika apo veti të një individi apo popullate prezente gjatë jetës, që shoqërohet me një rrezik të lartë për shfaqjen e sëmundjes në të ardhmen”. Faktorët e …