Tag: Fëmijët

Fëmijët janë të rrezikuar nga …

Fëmijët tanë janë të rrezikuar ? Sipas sociologëve fëmijët më të rrezikuar ndaj sëmundjeve të ndryshme janë ato që kanë përkujdesjen më të madhe. Në vendet perendimore vëmë re një fenomen …