Tag: gjëndra tiroide

Gjëndra tiroide

Gjëndra tiroide përbëhet nga dy lobe ku i djathti është diçka më i madh se i majti, në mes veti janë të lidhura me istmusin. Madhësia e gjendrës tiroide ndryshon në vëndet e …

Simptomat e gjëndrës tiroide

Simptomat me të cilat shoqërohen problemet e gjëndrës tiroide. Shumë njerëz vuajnë nga simptoma të tilla, siç janë duar dhe këmbë të ftohta, temperaturë e ulët e trupit, …