Tag: Humbja e dëgjimit

Humbja e dëgjimit

Miliona njerëz kanë vështirësi për të dëgjuar, por vetëm një numër i vogël i tyre përfitojnë nga aparatet ndihmëse të dëgjimit. Sipas statitistikave 26.7 milionë amerikanë 50 vjeç e sipër …

Humbja e dëgjimit, shkaqet dhe mjekimi

Otoskleroza është një sëmundje që karakterizohet me pakësimin e dëgjimit dhe zhurmë në vesh. Pakësimi i dëgjimit shtohet gjithnjë e më shumë dhe në këtë mënyrë, me kalimin e kohës mund të …