Tag: ilaçi për melanomë

BE-ja ka aprovuar ilaçin për melanomë

Zelboraf është ilaçi i parë dhe i vetëm i bazuar në konceptin e terapisë së personalizuar, i cili jep rezultate në shërimin e melanomës metastatike tek pacientët me mutacion të dëshmuar BRAF …