Tag: seksi oral

Seksi oral nuk është seks

Ekspertët pohojnë se nevojitet edukatë më e mirë seksuale për të rinjtë, sepse qëndrimet e tilla të gabuara çojnë deri te sjellja e rrezikshme seksuale dhe pranimi i sëmundjeve …