Tag: sëmundja e muskujve

Sëmundja e lodhjes së muskujve

Sëmundja e lodhjes së muskujve mbetet ndër diagnozat më sfiduese në neurologji, duke marrë parasysh karakterin e zhvillimit dinamik të saj dhe ngjashmërinë që ajo ka me sëmundjet e …