Tag: Ushtrime e barkut

Fitness per nje trup ideal

10 minuta nxemje duke vazhduar me stervitje kardiovaskulare (aerobie) per 30 minute deri ne 1 ore. Nje program stervitjeje me pesha duhet te permbaje ushtrime per pjesen nga mesi e poshte …