Tag: Ushtrime trupore

Ushtroni në shtëpi

Mos u arsyetoni se ushtrimoret janë te shtrenjta dhe për këtë nuk mund te ushtroni, zgjedhja është e lehte- ushtroni ne shtëpi. Edhe pse nuk keni pajisjet përkatëse mund te …