Tërheqja seksuale

Tërheqja seksuale

1. Aroma, është faktori kryesorë që na ndihmon për të zgjedhur partnerin.

Për shembull, mjafton që të parfumosesh me disa pika rreth qafes nga era e veçantë e livandos dhe kësaj nuk mund ti rezistoj asnjë mashkull.

2. Veshja. Gruaja e veshur me të kuqe, të asocon në pasion. Me këtë ngjyrë ata shpesh fitojne ftesa për takime, pasi që meshkujt ndikohen shume nga simbolizmi romantik i ngjyrave, instiktit primar dhe seksit në përgjithësi.

3. Hormonet. Përderisa sot nje femër tërhiqet nga një mashkull tip muskular, nesër ajo mund të gjenden në krahët e një djali të sjellshëm, të tipit romantik. Kjo ndodhë për shkak të hormoneve që shpesh i përcaktojnë dëshirat.

4. Stresi. Ndjenja e stresit është në një nivel të njëjtë ndikimi në trupin e njeriut, sikur që është tërheqja seksuale, por në drejtime të kundërta. Kur një mashkull është i stresuar, ai mundohet ta balansoj gjendjen e tij psiko-fizike duke tentuar ti afrohet një femres dhe probaliteti i mundësisë për të të thirur një mashkull për një darkë romantike, është kur ai gjindet në situata të vështira, e jo në ato normale.

Komento