Udhëtim & Turizëm

Këshilla për Udhëtim & Turizëm

Ulën çmimet e hoteleve

Çmimi mesatar i një dhome hoteli në botë në gjysmën e parë të këtij viti në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar është zvogëluar për 17 për qind. Këtë e tregoi indeksi i …