11 mënyra për të mbajtur dashurinë gjallë në martesë

11 mënyra për të mbajtur dashurinë gjallë në martesëDr Gary Smalley ka 11 këshilla që do t’ju ndihmojë të mbani gjallë dashurinë në martesën tuaj:

Falënderimi është një dhuratë e madhe dhe është e lehtë për t’u dhënë. Kështu lavdëroni bashkëshortin për ato gjëra të veçanta që bën për ju.

Mirëpritni njohuri e të tjerëve dhe perspektivat e të anëtarëve të familjes, miqtë, librat ose një këshilltari të kualifikuar martese.

Shprehni reciprokisht nevojat e tuaja që të krijoni fleksibilitetin për të dhënë dhe marrë.

Respekti është themel për dashuri, andaj vlerësoni dhe respektoni njëri tjetrin

Të gjitha sprovat tona, të mëdha dhe të vogla, mund të sjellin më shumë dashuria për jetën dhe dashurinë për të tjerët.

Asnjëri partner nuk duhet të jetë dominues ndaj tjetrit
Zemërimi duhet kontrolluar që të mos shkatërrojë marrëdhëniet tona

Të kuptuarit e motive dhe veprime që rritin personalitetet tona mund të na ndihmojë të arrijmë kënaqësinë personale dhe martesore

Ndarja e ndjenjave të thella me njëri-tjetrin është themeli i një marrëdhënie të fortë emocionale dhe ka rëndësi jetike për kënaqësinë seksuale.

Plotësoni nevojat e njëri-tjetrit për dashuri dhe intimitet
Jepni më shumë lavde se akuza, p.sh shtatë ose më shumë lavde për çdo akuzë