A dëshironi që me të vërtetë partneri të ju thotë gjithçka?

Sinqeriteti nuk fillon në marrëdhënien ndaj partnerit, por duke filluar me vetveten.

Nganjëherë është e vështirë të jemi të sinqertë me veten tonë, sepse shpeshherë nuk e dimë se çfarë duam saktësisht, apo ndoshta edhe nuk duam t’i pranojmë dëshirat tona të sinqerta, sepse janë të papranueshme nga shoqëria.

Ku është masa e duhur?

Vetëm atëherë kur i kemi shpjeguar dëshirat dhe pritjet tona karshi partnerit, mund të jemi të sinqertë. Por, tash shfaqet pyetja se sa sinqeritet do të ishte masa e duhur.

100% sinqeritet – a duam me të vërtetë të dimë gjithçka?

Të gjithë themi se duam sinqeritet të skajshëm, madje edhe kur marrëdhëniet më intime të jenë në pyetje. Duam të dimë gjithçka se çfarë po sillet nëpër kokën e partnerit: çfarë ka konsumuar për drekë, sa të holla ka shpenzuar rreth aktiviteteve të tij, çfarë mendon për stilin ri të flokëve, a e eksitojnë femrat e tjera. Kur do të kishim qenë të informuara rreth gjithë kësaj, shumë shpejt nuk do të ishim më të kënaqura.

KËSHILLA TË NGJASHME