A e dini si shfaqen sëmundjet më të këqija? Shkaktarë nuk janë as ushqimi, as stresi, por diçka krejtësisht tjetër!

Gjëndra tiroide mbushet me fjalë të pathëna të cilat përpihen në dëmin vetjak. Çrregullimi në përgjithësi i gjëndrave, përkatësisht i ‘chakrave’ të përqafuara paraqesin problem në komunikimin dhe në shprehjen verbale.

Çdo sëmundje është e lidhur me emocionin e caktuar të cilin e kultivojmë brenda vetes, nuk është me rëndësi a është hidhërimi, brengosja apo ndonjë emocion tjetër negativ.

Nëse vëreni te vetja ndonjë nga këto që i përmendëm, përpiquni që t’i largoni këto ndjenja, sepse mund të shkaktojnë sëmundje serioze.

Kanceri është i lidhur me dëshirën për të vdekur, e cila natyrisht nuk është e vetëdijshme – ndonjëherë ndodh që në ndonjë situatë të caktuar reagojmë ashtu që dëshirojmë të vdesin, që të mos jemi në këtë botë, sepse nuk jemi në gjendje të përballemi me ndonjë goditje jetësore dhe të pranojmë leksionin. Mendimin e tillë mendja automatikisht e ruan.

Me dëshirën e pavetëdijshme për të vdekur gjithashtu mund të shkaktohet sëmundja. Mendimin e tillë truri automatikisht e ushqen. Truri është shumë i ngjitshëm dhe që për të kuptimi shumë lehtë ngjitet, mirëpo vështirë ndahet.