Adoleshentët dhe prindërit

adoleshentetPse disa adoleshentë kanë frymën e kundërshtimit?

Shpesh herë ndodh që fëmijët rriten aq shpejt saqë prindërit habiten duke i konsideruar adoleshentët akoma si fëmijë.

Nëse ke fëmijë adoleshent, mund të ndodhin debate që mund të sprovojnë të gjitha aftësitë e tua si prind, madje edhe durimin tënd.

Ka ardhur momenti i duhur ku ju duhet të mendoni se
Fëmijët priren t’i shohin gjërat bardhë e zi. Krejt ndryshe, të rriturit arrijnë t’i kapin më mirë konceptet abstrakte dhe të mendojnë më thellë kur nxjerrin përfundime ose kur marrin vendime. Për shembull, ka më tepër të ngjarë që të rriturit ta marrin parasysh etikën që përfshihet në një çështje dhe të mendojnë si do të ndikojnë veprimet e tyre te të tjerët. Mund të jenë mësuar me këtë lloj të menduari. Kurse adoleshentët ende nuk janë mësuar.