August Smart Lock dëshiron të bëjë derën e parë inteligjent

August Smart Lock dëshiron të bëjë derën e parë inteligjentTelefoni juaj i zgjuar ka përparuar në lidhje me sigurinë. August Smart Lock është duke synuar të ndryshojë me anë të sistemit të sigurisë smart Lock mënyrën tradicionale të hapjes së derës në një mënyrë të zgjuar.

Kjo gjë do të arrihet me anë të kontrollimit nga telefoni juaj i zgjuar. Kjo gjë do të bëhet duke i lejuar qasje Ò«do pjestari të familjes. Ky lloj sistemi përdor Bluetooth Le për të lidhur telefonin e zgjuar me “çelësat virtuale”.

August Smart lock ka një bashkpunim të ngushtë me Yves Behar dhe Jason Johnoson. Për këtë sistem nuk ka nevojë të ketë lidhje me WiFi ose fuqi të jashtme të nevojshme. Bateritë që përdor ky sistem janë të thjeshta.

Lock do ju sjellë një mesazh në mënyrë automatike sa herë që del apo hyn një mik në shtëpinë tuaj. Kontrolli në brendësi ka një tregues LED që tregon a është e bllokuar brava apo jo.

Zhurma që bën është e ndryshme në rast hapje dhe mbyllje. Ky sistem shërben për të bërë një shtëpi më të sigurt dhe më të avancuar teknologjikisht. Çmimi për këtë sistem është diku tek 199 dollarë.