Autizmi njihet edhe nga disa anomali gjatë ecjes

Shenjat kryesore të çrregullimeve të spektrit të autizmit janë vështirësitë sociale dhe komunikuese dhe prania e sjelljeve dhe interesave të kufizuara dhe të përsëritura.

Por është gjithashtu e rëndësishme për të hetuar anomalitë e lëvizjes së lidhen shpesh me autizmin: rreth 80% e fëmijëve autikë kanë vështirësi motorike të llojeve të ndryshme, me një ndikim të madh në cilësinë e jetës dhe të zhvillimit shoqëror.

Për më tepër, studimi i lëvizjes mund të tregojë anomali të zakonshme që do të përdoren si shënues të hershëm diagnostikues. Studimi i IRCCS E. Medea nga Bosisio Parini (Lc), në bashkëpunim me Universitetin Bicocca dhe Politeknikun e Milanit, i botuar vetëm në Frontiers në Psikologji, është pjesë e kësaj linje të hulumtimit.

Hulumtuesit, të udhëhequr nga Alessandro Crippa, studiues në Laboratorin Psikopatologjik të Zhvillimit Medea të IRCCS, hulumtonin ndryshimet motorike midis fëmijëve me dhe pa çrregullime të spektrit të autizmit, duke përdorur, në mostrën e fëmijëve me një çrregullim neurodevelopment të moshës shkollore , të një teknologjie të re të quajtur GRAIL (Gait Real-Time Analysis Interactive Lab).

Anomalitë motorike

Rezultatet e studimit treguan shtigje të lehta atipike në fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit: një forcë më e ulët e aplikuar në nivelin e kyçit dhe një qëndrim tjetër i legenit gjatë ecjes.

“Karakterizimi i kësaj rruge mund të na ndihmojë të kuptojmë më mirë një çrregullim të tillë kompleks – shpjegon Alessandro Crippa. – Identifikimi i çdo shenja që lidhen me anomalitë motorike të pranishme në çrregullimet e spektrit të autizmit do të jenë veçanërisht të dobishme në studimin e etiologjisë së këtij çrregullimi”.

Aspektet njohëse dhe socio-komunikative

Në autizëm, anomalitë motorike gjithashtu nënkuptojnë vështirësi në leximin e lëvizjeve të njerëzve të tjerë dhe prandaj kanë një ndikim në proceset njohëse. Prandaj, studimi paraqet një perspektivë interesante jo vetëm në lidhje me analizën e aftësive motorike, por edhe për vlerësimin e aspekteve kognitive dhe socio-komunikative, me zhvillimet e mundshme në të ardhmen në lidhje me vlerën potenciale diagnostike dhe hartimin e programeve të rehabilitimit.

Studimi është rezultat i hulumtimit “Perspektivat neurologjike për deficitin motorik në çrregullimet e spektrit të autizmit”, qëllimi i përgjithshëm i të cilit është identifikimi i një paneli multimodal të markave të sjelljes, neurofiziologjisë dhe gjenetikës – të shoqëruara me anomalitë motorike të pranishme në çrregullimin e spektrit të autizmit.

Të dhënat paraprake nga projekti – përfshirë 130 fëmijë me çrregullime të spektrit të autizmit, 100 fëmijë me zhvillim tipik dhe 60 fëmijë me vonesa në zhvillim – u prezantuan në nëntor në Bosisio Parini.