Disa mënyra për të rritur fëmijën tënd

Një nga cilësitë më të mira të të qenit prindër është aftësia për të edukuar fëmijët. Të edukosh fëmijë do të thotë që tu tregosh dhe t’u japësh atyre dashuri dhe mbështetje në mënyrë që ata të rriten dhe të zhvillohen.

Një mënyrë e mirë për të edukuar fëmijët e tu është duke u dhënë atyre përgjegjësi. Përgjegjësitë duhet të jenë vetëm për çështjet brenda familjes dhe të përshtatshme për moshën e tyre, në mënyrë që fitojnë kënaqësinë e arritjes dhe krenari.

Kjo kërkon kohë, durim dhe këmbëngulje, por është e nevojshme për vendosjen e themeleve të shëndosha për ndërtimin e karakterit dhe përgjegjshmërisë së fëmijës.

Disa detyra të përshtatshme për fëmijë janë:

Pastrimi i diçkaje që derdhet
Mbledhja e lodrave
Pastrimi i tavolinës pas ngrënies
Vendosja e pjatave, anëve, gotave, etj, në tavolinë (nëse prej materiali që nuk thyhet)
Çiftimi i çorapeve
Vendosja e rrobave në kanistër
Hedhja e drithërave (korn flakes) në tas
Trazimi i brumit
Fikja e televizorit ose dritave
Vendosja e rrobave të palosura në sirtare
Mbajtja e derës hapur për të tjerët
Transporti i objekteve të vogla që nuk thyen nga makina në shtëpi

Mos harro që t’i lavdërosh fëmijët pasi të kenë kryer një detyrë me sukses dhe t’i thuash sesa të përgjegjshëm bëhen ata duke i kryer këto detyra. Kjo do t’i ndihmojë ata të kuptojnë se çfarë është përgjegjësia dhe ta shikojnë veten e tyre si pjesëtar të kuptimplotë të familjes.