Duhani kërcenim për jetën dhe shëndetin

Tashmë është një fakt më së i ditur që duhani dëmton rëndë shëndetin e çdo individi, prandaj dhe konsumimi tij është ligjerisht i ndaluar. Shkencetarët thonë se kur një person që fillon duhanin në moshë të re, ai e ka më të vështirë t’a lëjë atë se një person i cili e ka filluar duhanin në moshë madhore.

Studime të shumta kanë treguar se adoleshentët janë ato të cilët jepën më së shumti ndaj pirjes së duhanit. Cilidoqoftë efekti i nikotinës në organizmin e njeriut, efektët negative janë më të vogla tek të rinjët se sa tek të rriturit dhe kjo i bën ato të pijnë më shumë duhanin. Kur duhani pihet për një periudhë shumë të gjatë, në trup hyjnë elemente helmuese të cilët shkurtojnë jetën e njeriut. Pra nuk është vetem nikotina, por edhe ekspozimi i vazhdueshëm ndaj elementeve të tjerë të rrezikshem të duhanit që dëmton njeriun.

KËSHILLA TË NGJASHME