Home Teknologji Internet Facebook të njeh nëpërmjet fotos

Facebook të njeh nëpërmjet fotos

Jepi një foto dhe do të të thotë se kush je. FB falë një algoritmi të ri të njohjes së fytyrës, po krijon polemika brenda dhe jashtë rrjetit.

Aplikacioni lejon identifikimin automatik të personave që gjenden në fotot e postuara nga përdoruesit.

Iniciativa e re, e filluar në dhjetor në SHBA, është shtrirë në pjesën me të madhe të vendeve evropiane dhe kërkon ruajtjen e privatësisë.

KËSHILLA TË NGJASHME

TË TJERA

Surja dhe Duaja Ja-Sin – Me shkronja latine dhe përkthim Shqip

Surja Ja-Sin (36) është mekkase dhe ka takte të shkurtra dhe ritme të shpejta. Numri i ajeteve të saj është tetëdhjetë e tre si dhe është më e vogël dhe më e shkurtë se sureja paraprake (surja Fatir), e cila ka dyzet e pesë ajete. Kështu, tekstet e shkurtra dhe ritmi i shpejtë i japin sures një natyrë të posaçme...