Gjashtë gabimet që e shkatërrojnë një familje

33Familja duhet të jetë burimi i parë i dashurisë për një person, vendi ku gjen mbështetje dhe pranohet me të gjitha të mirat e të këqijat.

Fatkeqësisht, shumë familje dështojnë që ta mbajnë unitetin. Mirëpo të kuptuarit e problemit, është hapi i parë drejt gjetjes së një zgjidhjeje.

Këto janë gjashtë gabimet që e shkatërrojnë një familje përfshirë atë të gjerën:

Ofendimet dhe kritikat

Fjalët kanë peshë. Në disa raste, ato mbajnë peshën e tërë botës, Ndërsa kur janë fjalë të pakëndshme e u thuhen familjarëve, ato lëndojnë.

Thashethemet

Thashethemet janë shumë të dëmshme. E bëjnë një person të ndjehet mirë përkohësisht mirëpo në fund të fundit, nuk zgjidhin asgjë.

Mungesa e përfshirjes

Përfshirja e të gjithë familjarëve në një çështje të rëndësishme, është esenciale për unitetin e familjes.

Mashtrimi dhe gënjeshtrat

Dështimi në të pranuarit e dallimeve në mes njëri tjetrit

Kur s’ka kërkim falje dhe falje.

KËSHILLA TË NGJASHME