Gjeni gjuhë të përbashkët!

Çiftet me një gjuhë dashurie të njëjtë kanë më shumë jetëgjatësi së bashku, tregon një studim i kryer nga revista Psichological Science.

Sa më të ngjashme fjalët e dashurisë në një marrëdhënie, aq më shumë siguri në jetëgjatësi në e çiftit! Këtë përfundim ka sjellë një studim i kryer nga revista Psichological Science.

Sipas këtij studimi, “ngjashmëria në gjuhën e dashurisë” është një tregues i dukshëm i përputhshmërisë në një marrëdhënie dashurie.